9 stappen naar succes aan de hand van
strategische personeelsplanning

Recruitment is een cruciale pijler voor elke organisatie, maar het succes ervan hangt af van een goed doordacht strategisch recruitmentplan. Een strategisch recruitmentplan is essentieel om talent aan te trekken dat niet alleen past bij de huidige behoeften van de organisatie, maar ook bijdraagt aan het behalen van toekomstige doelen. In dit artikel belichten we de negen stappen van een succesvol strategisch recruitmentplan en benadrukken we het belang van elke stap.

Stap 1: Strategie en afstemming

Een strategisch recruitmentplan begint met het begrijpen van de bedrijfsdoelstellingen en hoe recruitment daaraan kan bijdragen. Het is van belang dat recruitment inspanningen naadloos aansluiten bij de langetermijnplannen van de organisatie. Dit omvat het identificeren van benodigde competenties en het vaststellen van het recruitmentbudget.

Voorbeeldvragen:

Zijn de bedrijfsdoelstellingen duidelijk?
Zijn de kernwaarden en de missie van de organisatie vastgelegd?

Stap 2: Bewustwording

Het is cruciaal dat alle medewerkers de rol van recruitment begrijpen en het belang van een effectieve recruitmentstrategie erkennen. Het creëren van een sterke employer brand en het afstemmen van interne en externe communicatie zijn hierbij belangrijk. Dit zorgt ervoor dat potentiële kandidaten zich aangetrokken voelen tot de organisatie.

Voorbeeldvragen:
Is ons werkgeversmerk goed gepositioneerd?
Zijn medewerkers actief betrokken bij het delen van vacatures?

Stap 3: Interesse

Gerichte recruitment marketing strategieën zijn een belangrijk onderdeel van jouw strategisch recruitmentplan, omdat je op die manier de juiste doelgroep weet te bereiken.
Dit vereist een diepgaand begrip van waar potentiële kandidaten zich bevinden en hoe ze zoeken naar vacatures. Door de juiste kanalen en middelen te gebruiken, kan de aandacht van relevante kandidaten worden getrokken.

Voorbeeldvragen:
Zijn de vacatures afgestemd op de doelgroep?
Is de organisatie zichtbaar op relevante platforms?

Stap 4: Consistentie

Het opbouwen van een talentpool en het aantrekken van geschikte kandidaten vereist consistentie in recruitment-inspanningen. Referral recruitment kan hierbij een effectief instrument zijn. Het recruitmentproces moet hiervoor goed gedocumenteerd zijn en het is belangrijk en goed en persoonlijk contact te houden met kandidaten.

Voorbeeldvragen:
Gebruiken we geschikte systemen om kandidaatgegevens bij te houden?
Stimuleren we medewerkers actief om kandidaten door te verwijzen?

Stap 5: Candidate journey

Een gestandaardiseerd sollicitatieproces dat positief wordt ervaren door kandidaten is van cruciaal belang. Transparantie en persoonlijke benadering dragen bij aan een positieve kandidaat-ervaring.

Voorbeeldvragen:
Hebben we de candidate journey vastgelegd?
Is het sollicitatieproces laagdrempelig?

Stap 6: Selectievaardigheden

Bij het selecteren van kandidaten is het belangrijk om te kijken naar de juiste vaardigheden en de mate waarin ze passen binnen de bedrijfscultuur. Een objectief en eerlijk selectieproces waarbij een training selectievaardigheden voor vacaturehouders soms van belang kan zijn.

Voorbeeldvragen:
Gebruiken we competentiegerichte functieprofielen?
Weten de vacaturehouders hoe ze een goed selectiegesprek moeten voeren? Zo niet, wordt er al gebruikgemaakt van traingen?

Stap 7: Aannames

Het afronden van het wervingsproces omvat het voeren van arbeidsvoorwaardengesprekken en het maken van aanbiedingen aan gekwalificeerde kandidaten. Een tijdige en motiverende aanbieding kan het risico op het verlies van kandidaten verminderen.

Voorbeeldvragen:
Is recruitment betrokken bij het volledige wervingsproces?
Vragen we om feedback van kandidaten?

Stap 8: Pre- en onboarding

Een effectief inwerkprogramma is essentieel om nieuwe medewerkers snel en effectief te laten integreren in de organisatie. Een goede pre- en onboarding verhoogt de retentie en het succes op de lange termijn.

Voorbeeldvragen:
Hebben we gestructureerde inwerkprogramma’s?
Worden nieuwe medewerkers ondersteund door een buddy?

Stap 9: Datagestuurde feedback

Het meten van de recruitment prestaties is nodig voor het continu verbeteren van het proces. Door relevante data te analyseren, kunnen recruitment processen worden geoptimaliseerd en afgestemd op de behoeften van de organisatie.

Voorbeeldvragen:
Meten we relevante KPI’s?
Verzamelen we feedback van alle belanghebbenden?

Het opstellen en uitvoeren van een strategisch recruitmentplan vereist toewijding en continue evaluatie. Door de bovengenoemde stappen te volgen en waar nodig aanpassingen te maken, kunnen organisaties succesvol talent aantrekken en behouden. Onthoud één ding: Recruitment is geen exacte wetenschap, maar met een goed doordacht  plan kom je al een heel eind!